Fetal Risk

Etken Madde İndeksi

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · a · b · c · ç · d · e · f · g · h · ı · i · j · k · l · m · n · o · ö · p · r · s · ş · t · u · ü · v · y · z

capsella bursa - pastoris

Herhangi Bir Sonuç Bulunamadı!
Herhangi Bir Sonuç Bulunamadı!

B3

Sadece sınırlı sayıda gebe ve doğurganlık çağındaki kadınlarda yapılan gözlemlerden elde edilen verilerde, bu ilaçlar nedeniyle fetüste malformasyon veya diğer direkt veya indirekt zararlı etkilerin sıklığında bir artış görülmemiştir. Bu ilaçlarla yapılan hayvan çalışmalarında fetal hasarda artış görülmüştür. Fakat bu ilaçlarla hayvan çalışmalarından elde edilen verilerin insanlar için anlamı ve önemi belirsiz veya şüphelidir.