Fetal Risk

Etken Madde İndeksi

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · a · b · c · ç · d · e · f · g · h · ı · i · j · k · l · m · n · o · ö · p · r · s · ş · t · u · ü · v · y · z

boswellia serrata

Herhangi Bir Sonuç Bulunamadı!
Herhangi Bir Sonuç Bulunamadı!

B1

Sadece sınırlı sayıda gebe ve doğurganlık çağındaki kadınlarda yapılan gözlemlerden elde edilen verilerde, bu ilaçlar nedeniyle fetüste malformasyon veya diğer direkt veya indirekt zararlı etkilerin sıklığında bir artış görülmemiştir. Hayvanlarda yapılan çalışmalardan elde edilen verilerde, bu ilaçların fetal hasar sıklığında artış yaptığına dair kanıt bulunamamıştır.