Fetal Risk

Etken Madde İndeksi

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · a · b · c · ç · d · e · f · g · h · ı · i · j · k · l · m · n · o · ö · p · r · s · ş · t · u · ü · v · y · z

iksekizumab (FDA-USA)

Gebe kadınlarda İksekizumab kullanılmasına ilişkin ilaç ile ilişkili riskler hakkında bilgi verilmesini sağlayacak insanlara ait veri yoktur. İnsan IgG’sinin plasenta bariyerini geçtiği bilinmektedir; bu nedenle, İksekizumab anneden gelişmekte olan fetüse geçebilir. Gebe maymunlarda insanlar için önerilen maksimum dozun (MRHD) 19 katına kadar olan dozlarda yapılan bir embriyo-fetal gelişme çalışmasında, gelişmekte olan fetüse zarar verdiğine ilişkin kanıt bulunamamıştır. Doz doğuma kadar sürdürüldüğünde, MHRD’nin 1.9 katı düzeyinde neonatal ölümler gözlenmiştir. Bu klinik dışı bulguların klinik önemi bilinmemektedir.