Fetal Risk

Etken Madde İndeksi

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · a · b · c · ç · d · e · f · g · h · ı · i · j · k · l · m · n · o · ö · p · r · s · ş · t · u · ü · v · y · z

insülin degludek - liraglutid (EMA-EUROPA)

Gebe kadınlarda İnsülin Degludek/Liraglutid, İnsülin Degludek veya Liraglutid kullanımı ile ilgili klinik bir deneyim yoktur. Eğer hasta gebe kalmak istiyorsa veya gebelik görülmüşse İnsülin Degludek/Liraglutid tedavisi kesilmelidir. Hayvan üreme çalışmalarında, embriyotoksisite ve teratojenite açısından, İnsülin Degludek/Liraglutid ve insan insülini arasında fark görülmemiştir. Liraglutid ile yapılan hayvan çalışmalarında üreme toksisitesi görülmüştür. İnsanlar için potansiyel risk bilinmemektedir.