Fetal Risk

Etken Madde İndeksi

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · a · b · c · ç · d · e · f · g · h · ı · i · j · k · l · m · n · o · ö · p · r · s · ş · t · u · ü · v · y · z

oksaliplatin

D

Bu ilaçla ilgili olarak klinik öncesi araştırma çalışmalarından, pazarlama deneyimlerinden veya gebe kadınlarda yapılan klinik çalışmalardan elde edilen verilere göre, bu ilacın gebelerde fetal riske sahip olduğu yönünde pozitif kanıtlar vardır. Bu ilaç gebe bir kadına uygulandığında, fetüste hasara neden olabilecek bir ilaçtır. Sahip olduğu potansiyel risklere rağmen bu ilacın gebe kadınlarda kullanımından elde edilecek faydalar tıbben kabul edilebilir düzeydedir. Eğer bu ilaç gebelikte kullanılırsa veya hasta bu ilacı kullanırken gebe kalırsa, bu ilacın fetüse verebileceği zararlar hakkında hastaya bilgi verilmelidir.

Grup 6

Bu ilacın insanlar üzerinde kullanımıyla ilgili yeterli tecrübe mevcut değildir. Bu ilaçla hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde ise embriyotoksik / teratojen etkilere işaret eden bulgular ortaya çıkmıştır.

D

Fetüste malformasyon veya kalıcı hasar sıklığını artıran, artırdığından şüphe edilen veya artırması beklenen ilaçlardır. Bu ilaçlar aynı zamanda istenmeyen farmakolojik etkilere de sahip olabilir. Daha detaylı bilgi için ürünün beraberindeki yazılı metinlere bakılmalıdır.