Fetal Risk

Etken Madde İndeksi

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · a · b · c · ç · d · e · f · g · h · ı · i · j · k · l · m · n · o · ö · p · r · s · ş · t · u · ü · v · y · z

allium sativum

A

Bu ilaçla gebelerde yapılan yeterli sayıda, uygun ve iyi kontrollü klinik çalışmalar, ilacın gebeliğin ilk döneminde (1. trimester) fetüs için risk oluşturmadığını göstermiştir ve sonraki 2. ve 3. trimesterler için de ilacın risk oluşturduğuna dair herhangi bir kanıt yoktur. Gebelerde bu ilaçla yapılan çalışmalar, bu ilacın gebeliğin birinci, ikinci, üçüncü veya her üç trimesterde de uygulanması ile fetal anormallik riskini artırmadığını göstermiştir. Şayet bu ilaç gebelik döneminde kullanılırsa, fetal zarar olasılığı uzak gözükmektedir. Bu ilaçla ilgili olarak hayvan üreme çalışmaları da mevcuttur ve bu çalışmalar da ilacın fetüs için riskli olmadığını göstermiştir. Bu ilacın belirli dozlarıyla bazı deney hayvanlarında üreme çalışmaları yapılmış ve bu çalışmalarda ilacın doğurganlıkta bozukluğu yaptığı veya fetüse zarar verdiğine dair kanıtlar bulunamamıştır.

Herhangi Bir Sonuç Bulunamadı!
Herhangi Bir Sonuç Bulunamadı!